Gemeentelijk ontheffingsbeleid milieuzone bromfietsen Amsterdam

Op 22 juni 2016 is door de gemeenteraad van Amsterdam het maatregelpakket ‘Schone Lucht voor Amsterdam; op weg naar uitstootvrij 2025’ vastgesteld. Dit maatregelpakket is een concrete uitwerking van de milieuzones die in de Agenda Duurzaamheid zijn opgenomen.

Bij besluit van 13 juni 2017 heeft de het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam ingestemd met het verkeersbesluit waarmee is besloten dat er per 1 januari 2018 een milieuzone voor brom- en snorfietsen wordt ingevoerd. De milieuzone is vanaf die datum niet meer toegankelijk voor brom- en snorfietsen, zowel 2-takt als 4-takt, met een datum eerste toelating van 2010 en ouder. Voertuigen van 1 januari 2011 en jonger mogen de milieuzone wel in. Het gebied waar de milieuzone voor brom- en snorfietsen geldt is de gehele bebouwde kom van de gemeente Amsterdam met uitzondering van de dorpen in landelijk Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).


De milieuzone is per 1 januari 2018 van kracht en wordt aangeduid door middel van verkeersborden conform model C13 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord met daarop de tekst ‘2010 en ouder’.

Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is het college bevoegd ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring van de milieuzone. De criteria die wij daarbij hanteren, worden in dit document nader uitgewerkt.
Artikel 2 - Ontheffing 4-takt bromfietsen en snorfietsen

1. Voor brom- en snorfietsen met een 4-taktmotor en een DET tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2011, kan een ontheffing worden aangevraagd - mits het voertuig niet ouder is dan tien jaar, gerekend vanaf de DET.

Artikel 6 - Ontheffing weekend oldtimers

1. Voor brom- en snorfietsen van dertig jaar en ouder kan een ontheffing worden aangevraagd voor het weekend en op feestdagen. (https://ontheffingen.amsterdam.nl/publiek/)

2. De ontheffing wordt voor maximaal één jaar verleend.

Artikel 9 - Overige bepalingen

1. Voor deze gemeentelijke ontheffingen zijn leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Amsterdam.

5. Een ontheffing op grond van het onderhavige beleid kan schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd op de wijze zoals die op de website van de gemeente is gepubliceerd.

Populaire posts van deze blog

Terugkeer van de Eurovespa?

Ledenlijst

Noord-Holland in Friesland