Toertochten

VCNH Toertochten

De Vespa Club Noord-Holland organiseert jaarlijks enkele toertochten. Tenzij ander aangegeven in de uitnodiging, geldt:
 • Vooraf, uiterlijk donderdags voor de rit, opgeven bij één van de rituitzetters of onze toertocht coördinator.
 • We vanaf 10.00 uur verzamelen op de startlocatie en om 11.00 uur vertrekken, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.
 • Voor VCNH leden / duoleden zijn de ritten kosteloos, leden van andere bij de VSN aangesloten Vespaclubs betalen een bijdrage van € 2,50 per persoon.
 • Alle ritten zijn in principe ook toegankelijk voor Bromscooters, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • Alle leden die meerijden dienen een verklaring te ondertekenen welke inhoud dat:
 1. Leden zelf verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten en zelf de verkeersregels in acht dienen te nemen.
 2. Bromscooters dus daar waar verplicht het rijwielpad dienen te volgen.
 3. De toertocht geen competitie of puzzelrit is.
 4. Je zelf op eigen gelegenheid rijdt. 
 5. We zoveel mogelijk het Follow-up systeem toepassen, waarbij leden bij kruisingen of afslagen zo gaan staan dat de overige rijders ze kunnen waarnemen en de route in de juiste richting kunnen vervolgen.
 6. Je ook bij het staan, je eigen verantwoordelijkheid is dat je dit op een veilige plaats doet, zowel voor jezelf als voor de overige verkeersdeelnemers.

EHBO

Helaas ontkomen we er soms niet aan. Ook tijdens onze ritten zit soms een ongeluk in een heel klein hoekje. De VCNH heeft, om de hulpverlening bij een ongeluk in goede banen te leiden een EHBO protocol opgesteld. In het EHBO protocol wordt de Rautek-vervoersgreep vermeld. Onderstaand een filmpje van de Nederlandse EHBO vereniging waarin deze greep uitgelegd wordt.Maar let op! Vooral bij motorrijers is de kans op nek- en rugletsel groot. Het verplaatsen van het slachtoffer kan daardoor onherstelbare schade teweeg brengen. Verplaats het slachtoffer dus alleen als het niet verplaatsen te grote risico's met zich meebrengt.

Populaire posts van deze blog

Terugkeer van de Eurovespa?

Ledenlijst

Noord-Holland in Friesland